מדיניות פרטיות

מדיניות פרטיות אתר 10dakot-shop.co.il

 1. כללי
 • 1. אתר מתכונים ב – 10 דקות הפועל בכתובת האינטרנט www.10dakot.co.il  ו www.10dakot-shop.co.il (להלן: "האתר") מתייחס בכבוד לפרטיות המשתמשים באתר.
 • 2. המונח "אתר" מתייחס גם לכל אפליקציה של מתכונים ב – 10 דקות ו/או לכל תת שם האתר (SUB DOMAINS) של מתכונים ב – 10 דקות, בין אם אלו קיימים ובין אם יהיו קיימים בעתיד.
 • 3. מטרת מסמך זה לפרט את מדיניות הפרטיות הנהוגה באתר, ובכלל זה לפרט מהו המידע שנאסף אודות המשתמשים באתר ומה השימוש שיעשה במידע.
 • 4. מדיניות הפרטיות של האתר מהווה חלק בלתי נפרדמהתקנון ותנאי השימוש של האתר. הנך מתבקש לקרוא את מדיניות הפרטיות ותקנון האתר בקפידה, שכן השימוש באתר ובכלל זה בתכנים ובשירותים הכלולים בו, מעידים על הסכמתך לתנאי התקנון ומדיניות הפרטיות.
 • 5. מדיניות הפרטיות מנוסחת בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך חלה באופן זהה על שני המינים.
 1. מידע הנאסף בעת השימוש באתר
 • בעת השימוש באתר יכול שיצטבר מידע אודותיך לדוגמה, אך לא רק: מוצרים ושירותים שרכשת או ביקשת למכור, מידע או פרסומות שקראת באתרים, העמודים שבהם צפית, כתובת האינטרנט (IP) שממנה פנית, מיקום גיאוגרפי, סוג הדפדפן בו הנך עושה שימוש, סוג מכשיר הקצה בו הנך משתמש, לרבות סוג מערכת ההפעלה במכשיר Advertising ID המוקצה למכשירך, מספר זיהוי מכשיר הקצה (Device ID), ההצעות והשירותים שעניינו אותך, מקום המחשב שבאמצעותו נכנסת לאתרים ועוד. האתר ישמור את המידע אשר יצטבר אודותיך כאמור במאגריה.
 • מבלי לגרוע מכלליות האמור, בעת השימוש באתר, נאסף מידע מסוגים שונים לגבי המשתמשים באתר:
  • 1. מידע טכני שנשלח אוטומטית מהדפדפן שבו אתה עושה שימוש לשרת האתר, כגון מידע אודות סוג מכשיר הקצה, מערכת ההפעלה ו/או הדפדפן שממנו מתבצע השימוש באתר. מידע זה אינו מזהה אותך באופן אישי.
  • 2. מידע שנמסר ביוזמתך בעת רישום לאתר או לשירותיו, בעת פניה לאתר באמצעות טופס "צור קשר" וכיוצ"ב. מידע אישי זה עשוי לכלול את הפרטים הבאים (לפי הצורך ונסיבות העניין): שמך הפרטי, שם משפחתך, כתובת דוא"ל, מספר טלפון, תאריך לידה שלך ושל בני משפחתך, פרטי כרטיס אשראי (לרבות תעודת זהות של בעל הכרטיס), תוכן פנייתך (במקרה של תגובות, שאלות פניה ו/או באמצעות טופס צור קשר. מידע זה עשוי לזהות אותך באופן אישי.

יובהר כי אינך חייב על-פי חוק למסור מידע אישי, ומסירתו תלויה בהסכמתך וברצונך החופשי. יחד עם זאת, מסירת פרטים שגויים, או הימנעות ממסירת מלוא הפרטים הנדרשים בשדות שמסומנים כשדות שחובה למלא, תביא לכך שלא נוכל לספק לך את השירות שבגינו התבקשו הפרטים.

עוד יובהר, כי במסירת מידע אישי הנוגע לצד שלישי, הנך מצהיר כי קיבלת את הסכמתו המפורשת למסירת המידע ולשימוש בו בהתאם למדיניות פרטיות זו.

 • 3. מידע שנאסף אוטומטית על ידי קבצי Cookies – כמפורט להלן. מידע זה כשלעצמו אינו מזהה אותך באופן אישי. ואולם, מידע שנאסף על ידי קבצי Cookies שמקורם בצדדים שלישיים המספקים שירותים לאתר עשוי לאפשר לאותם צדדים שלישיים לזהות באמצעות המידע חשבונות אישיים המנוהלים אצלם.
 1. שימוש במידע
 •  
 • בפרטים ובמידע אישי שתמסור ובנתונים ובפרטים שתמסור או שיאספו על ידי האתר במהלך השימוש באתר, ייעשה שימוש בהתאם להוראות מדיניות פרטיות, תקנון האתר ו/או על פי הוראות כל דין כפי שיעודכנו מעת לעת, ובכלל זה למטרות הבאות:
  • 1. כדי לאפשר לך להשתמש באתר, בתכנים הכלולים בו ובשירותים שהוא מציע.
  • 2. כדי לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים באתר ובכלל זה ליצור שירותים ותכנים חדשים המתאימים לדרישות המשתמשים וציפיותיהם וכן לשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים.
  • 3. כדי להתאים את השירותים באתר להעדפותיך.
  • 4. כדי לנתח מידע ולמסור מידע לצדדים שלישיים המספקים שירותים לאתר, לרבות שירותי פרסום, ניתוח סטטיסטי ופילוח של הרגלי גלישה והרגלי רכישה.
  • 5. כדי להפעיל את האתר באופן תקין ולפתח את האתר.
  • 6. כדי לציית לדרישות מכוח הדין ו/או לצווים שיפוטיים, שלטוניים או אחרים וכדי לסייע לרשויות מוסמכות ולכל צד שלישי, כשהאתר או בעלי האתר סבורים בתום לב כי עליהם לעשות כן.
  • 7. כדי לאכוף את תנאי השימוש באתר ו/או להגן על זכויותיה המשפטיות של האתר.
  • 8. כדי ליצור אתך קשר לבקשתך, או כאשר האתר או בעלי האתר סבורים שקיים בכך צורך.
  • 9. כדי לקיים נהלים ומדיניות בעניינים כגון אבטחת מידע, חיובים וגביה, ניהול ספרים, מניעת הונאות ותרמיות, שמירת רשומות ומסמכים.
  • 10. כדי לטפל בבקשות מכוח הדין לעיון במידע ולתיקונו.
  • 11. במידע שייאסף בעת תהליך רכישת מוצרים יעשה שימוש גם לצורך השלמת תהליך הרכישה ואספקת המוצרים.
  • 12. במידע אישי שתמסור בעת תהליך ההרשמה לאתר ו/או לשירותיו יעשה שימוש כדי לשלוח אליך מעת לעת עדכונים והודעות בנוגע לשירותי האתר, לרבות כאלה הכוללות מסרים פרסומיים ושיווקיים. עדכונים והודעות אלה עשויות להישלח אליך באמצעות מסרונים (SMS), הודעות דוא"ל, או בדרך אלקטרונית אחרת. שימוש במידע יעשה בכפוף להסכמתך במעמד ההרשמה. בכל עת תוכל להסיר את עצמך מרשימת התפוצה של האתר בדרך שתצוין בגוף העדכונים וההודעות שישלחו.

 

 1. שמירת ואבטחת מידע
 •  
 • מידע אישי שתמסור ופרטים שיאספו על ידי האתר במהלך השימוש באתר, ישמרו במאגרי המידע של האתר.
 • האתר ומאגרי המידע של האתר מאובטחים בסטנדרט המקובל בשוק, והאתר מקדיש משאבים ונוקט אמצעי זהירות למניעת חדירה לאתר ולסיכול פגיעה אפשרית בפרטיות המשתמשים. כך למשל, האתר מאובטח בפרוטוקול SSL ורכישת מוצרים נעשית באמצעות תשתית סליקה מאובטחת העומדת בתקן אבטחת מידע (PSI-DSS). עם זאת, מאחר שהאתר פועל בסביבה מקוונת, אין באפשרותה של האתר להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירה למחשביה או לחשיפת המידע השמור אצלה. יובהר כי במקרה של חדירה לשרתי האתר על ידי צד שלישי, לא תעמוד למשתמשים באתר כל טענה, תביעה או דרישה כלפי האתר ו/או בעלי האתר ו/או מי מטעמם.
 •  
 1. מסירת מידע לצדדים שלישיים
 •  
 • האתר מתחייב שלא להעביר או לחשוף לצדדים שלישיים את המידע שנאסף על ידו בעת פעילותך באתר אלא במקרים שלהלן:
  • 1. חשיפת או העברת המידע דרושה לצורך מתן שירותים לאתר על ידי צדדים שלישיים כגון שירותי תמיכה באתר ו/או במערכות מידע, שירותי אחסון מידע, ניהול מערכת דיוור ישיר, ניהול מערך מכירת מוצרים, שירותי סליקה וכדומה.
  • 2. חשיפת או העברת המידע דרושה לצורך ציות לדרישות מכוח הדין, לקיום צו שיפוטיים, שלטוניים או אחרים ו/או לצורך סיוע לרשויות מוסמכות.
  • 3. חשיפת או העברת המידע דרושה לצורך אכיפת תנאי השימוש באתר ו/או להגנה על הזכויות המשפטיות של האתר ו/או בעלי האתר.
  • 4. חשיפת או העברת המידע דרושה בשל העברה ו/או מכירה ו/או המחאה ו/או מיזוג ו/או ארגון מחדש של האתר ו/או נכסיו ו/או כל חלק מהם, בתמורה או שלא בתמורה, בין היתר במקרים אשר במסגרתם תועבר הבעלות באתר ו/או בתכניו, כולם או חלקם, לצדדים שלישיים.
  • 5. חשיפת או העברת המידע נדרשת בשל חשד שביצעת באמצעות האתר או בקשר אתו, פעולות בניגוד לדין ו/או פעולות שיש בהן לפגוע בצדדים שלישיים.
  • 6. חשיפת או העברת המידע נדרשת לצורך מניעת או צמצום פגיעה בך, באתר ו/או בעלי האתר, במשתמשים אחרים באתר ו/או בצדדים שלישיים.
 • יובהר כי בעת מסירת מידע לצדדים שלישיים במקרים המפורטים לעיל, המידע עשוי להישמר בשרתים ו/או במאגרי מידע של צדדים שלישיים אלה, לרבות מחוץ לישראל.
 •  
 1. שימוש בקבצי Cookies
 •  
 • האתר עושה שימוש בקבצי Cookies אשר עשויים להישלח למכשיר הקצה שבאמצעותו אתה משתמש באתר ולהישמר עליו במהלך השימוש באתר ובעת הזנת נתונים בטפסים ייעודיים.
 • קבצי Cookies הם קבצי טקסט שנוצרים על ידי השרתומועברים דרך הדפדפן אל זיכרון המכשיר שבאמצעותו אתה גולש באתר. חלק מקבצי ה – Cookies יפקעו כאשר תסגור את הדפדפן ואחרים ישמרו בזיכרון המכשיר.
 • השימוש בקבצי Cookies נועד לאפשר תפעול שוטף ותקין של האתר, לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות המשתמשים באתר, לזהות את הגולשים באתר ובכלל זה לאמת את פרטיהם ולהתאים את האתר להעדפותיהם האישיות. כמו כן, נעשה שימוש בקבצי Cookies לצרכי אבטחת המידע באתר.
 • אם אינך מעוניין בקבצי Cookies באפשרותך להגדיר בדפדפן שלך שלא לאפשר את השימוש בהם. לתשומת לבך כי חסימת השימוש בקבציCookies עשוי לשבש את פעילותו התקינה של האתר. כמו כן, באפשרותך למחוק באופן ידני את קבצי ה – Cookies השמורים במחשב שלך. לשם כך, היוועץ בקובץ העזרה של תוכנת הדפדפן שלך.
 • האתר נעזר בנוסף גם בקבצי Cookies שמקורם בצדדים שלישיים, לרבות לצורך קבלת שירותי ניתוח מידע, פרסום וקידום מקבוצת החברות של Facebook   (להלן: "פייסבוק") ומקבוצת החברות שלGoogle (להלן: "גוגל"). קבצי Cookies אלה עשויים לשמש לזיהוי, איסוף ושמירת מידע אודות מכשיר הקצה ממנו אתה גולש, לרבות כתובת ה –IP של המכשיר. כמו כן, קבצי Cookies אלה עשויים לרכז מידע אודות הרגלי הגלישה שלך, כגון הדפים שבהם ביקרת, משך הזמן ששהית באתר, מהיכן הגעת אל האתר, מידע שאתה מבקש לראות בעת הכניסה לאתר ועוד, על מנת להתאים עבורך תכנים ומודעות בעת השימוש בשירותים של פייסבוק או גוגל. השימוש שנעשה על פייסבוק וגוגל במידע שנאסף כפוף למדיניות הפרטיות של חברות אלה, ולא למדיניות הפרטיות של האתר. לתשומת לבך שהמידע הנאסף על ידי קבצי Cookies שמקורם בצדדים שלישיים עשוי להישמר בשרתים של חברות אלה, לרבות מחוץ לישראל.
 •  
 •  
 1. קישורים לאתרים חיצוניים
 •  
 • באתר קיימים קישורים למעקב אחר פעילות האתר ברשתות החברתיות ושירותים מקוונים כגון Facebook,Instagram  ו -YouTube  (להלן: "אתרים חיצוניים"). לחיצה על קישורים אלה, תפתח או תעביר את הגולש לעמודי תוכן שהאתר מנהל באתרים חיצוניים. השימוש באתרים חיצוניים אלה אינו כפוף למדיניות פרטיות זו, אלא למדיניות הפרטיות ותנאי השימוש של האתר החיצוני הרלוונטי, והאתר ו/או בעלי האתר לא ישאו בכל אחריות בקשר עם פגיעה או נזק בשל שימוש באתרים חיצוניים, לרבות בעניינים הנוגעים לפגיעה בפרטיות.
 •  
 1. זכות עיון במידע
 •  
 • על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1981, כל אדם זכאי לעיין בעצמו, על ידי בא-כוחו או על ידי אפוטרופוס, במידע הנוגע אליו שמוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא שאינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן או למחוק את המידע. בהתאם לתקנות הגנת הפרטיות (תנאים לעיון במידע וסדרי הדין בערעור על סירוב לבקשת עיון), תשמ"א-1981, בעל מאגר מידע שמסרב לבקשה לאפשר עיון במידע, לתקן מידע או למחוק מידע נדרש להודיע על כך למבקש במועד ובדרך שנקבעו בתקנות, והמבקש רשאי להשיג על ההחלטה בדרך הקבועה בתקנות.
 •  
 1. שינויים במדיניות הפרטיות
 •  
 • מדיניות הפרטיות של האתר עשוי להשתנות מעת לעת בהתאם לשינויים רגולטוריים, שינויים בשירותי ותכני האתר, או על פי שיקול דעתם של האתר ו/או בעלי האתר. במקרה של שינוי, האתר יעדכן את מסמך מדיניות הפרטיות המפורסם באתר. לפיכך, מומלץ לחזור ולעיין במדיניות הפרטיות בכל שימוש באתר.
 •  
 1. סמכות השיפוט והדין החל
 •  
 • על מדיניות פרטיות זו ותנאיה יחול הדין הישראלי בלבד.
 • סמכות השיפוט הבלעדית בגין כל עניין הנובע ממדיניות פרטיות זו או נוגע לפרטיות המשתמשים באתר הינה של בתי המשפט המוסמכים במחוז תל אביב. יובהר כי הדין וסמכות השיפוט כאמור יחולו גם על משתמשים שאינם תושבי או אזרחי ישראל.
 •  
 1. יצירת קשר
 •  
 • פניות בכל בקשה, שאלה או תלונה הנוגעות לנושאים המפורטים במדיניות פרטיות זו ניתן לשלוח באמצעות טופס צור קשר שבאתר.

אשמח לשמוע איך יצא לכם בתגובות למטה 🙂

אהבתם? שתפו
כל הזכויות שמורות לאתר מתכונים ב10 דקות ©
אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק מידע כלשהו מהאתר, לרבות תמונות וטקסטים, ללא קבלת אישור מראש ובכתב מהנהלת האתר

סדרת ספרי מתכונים ב-10 דקות

128 עמודים בכל ספר,

מתכונים ממוצרים פשוטים שיש בכל מטבח.

ספר מתכונים נבחרים

אוסף נבחרים – כל המתכונים הכי פופולריים באתר בספר אחד! המתכונים הכי אהובים באתר, שזכו לביקורות הכי טובות.

ספר עוגות, עוגיות וקינוחים

עוגות, עוגיות וקינוחים – כל העוגות, העוגיות והקינוחים הכי אהובים באתר. המתכונים מתאימים גם לאלה העושים את צעדיהם הראשונים בעולם האפיה וגם לותיקים.

ספר מתכונים לילדים

מתכונים לילדים– המתכונים שילדים הכי אוהבים. ספר המתכונים נותן פתרון ומענה להורים עסוקים, עושה סדר וחוסך זמן יקר.

ספר מתכונים דיאטטיים

מתכונים דיאטטיים– אם החלטתם להפחית ממשקלכם או לנהל אורח חיים בריא ומאוזן – זה הספר בשבילכם. בספר תמצאו מתכונים דיאטטיים (בציון קלוריות), מזינים והכי חשוב – טעימים, טיפים לאכילה נכונה והפחתה במשקל.

ספר מתכונים ללא גלוטן

מתכונים ללא גלוטן– מתכונים קלים וטעימים המתאימים לצליאקים ולמי שהחליט להימנע מגלוטן.